Zik, zik.

In Hungarian, instead of singing “Tiddly Pom”, Winnie the Pooh sings “Zik, zik”.

And now, for something completely different,  here is the definitive bilingual Pooh, all together in one place, in English, in Hungarian, and even a YouTube in Hungarian for anyone in a sing-along mood who wants to know how to  pronounce the Hungarian.  Unfortunately they don’t sing the zik‘s on YouTube, which I think would have been a lot of fun.

The Winnie the Pooh song in English:

The more it snows
(Tiddly Pom)
The more it goes
(Tiddly Pom)
The more it goes
(Tiddly Pom)
On snowing.

And nobody knows
(Tiddly Pom)
How cold my toes
(Tiddly Pom)
How cold my toes
(Tiddly Pom)
Are growing.

YouTube of Winnie the Pooh song in Hungarian.  Lyrics are under the screen, so you can follow along.


Pooh song in Hungarian:

Egy napon, mikor Micimackónak semmi dolga nem akadt,
Eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat.
Elment tehát Malackához, hogy meglesse mit csinál,
De Malackánál éppen akkor senkit sem talált.

Így hát elindult hazafelé, miközben sûrûn hullt a hó,
S arra gondolt otthon talán akad egy kis ennivaló.
Hogy kimelegedjék ugrándozott, s jo nagyokat lépett,
S a hidegre való tekintettel énekelni kezdett:

R: Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó,
Minél inkább hull a hó, annal inkább havazik.
Hull a hó és hózik, zik, zik, zik
Micimackó fázik, zik zik, zik,
Hull a hó és hózik, zik, zik, zik,
Micimackó fázik.

Ismert erdei Körökben az az általános nézet,
Hogy Micimackó, mint minden medve szereti a mé-ézet.
És ez nem csak afféle szerény vélemény,
De határozottan állítom, hogy tény, té-ény, tény!

Ezért, hogyha, ha hideg van és sûrûn hull a fehér hó,
Kell, hogy legyen az almáriumban, eltéve ennivaló,
Így aztán ha télidôben Micimackó megéhezik,
Megkóstol egy csupor mézet, alaposan fenékig!

R…

Micimackó a barátom, és gyakran elbeszélgetünk.
Azokról a dolgokról, mit mind a ketten ismerünk,
És tanultam egy verset is, s most már kívtülrôl tudom,
Ha hideg van és hull a hó, én mindíg ezt dúdolgatom:

R….

Translation of Hungarian, via google translate:

One day, when Winnie had nothing to do,
He remembered that ought to be something very important.
He went onto the piglet so that meglesse doing what
Malackánál but just have not found anyone.

So he started to walk home while it was snowing heavily,
And he thought there might be a little food at home.
He jumped to kimelegedjék and has big jo,
And regarding the cold began to sing:

Chorus: The more it snows, the snow is falling, the more the snow is falling, the more snow. Snowing and hózik ing, ing, ing cold Winnie the Pooh, ing ing ing, snowing and hózik ing, ing, ing, Winnie the Pooh cold.

Known in circles in the forest, the general view,
Winnie the Pooh that as all the bears like the ho-oney.
And it’s not the sort of humble opinion,
But definitely say it’s fact, fa-, fact!

Therefore, whenever it is cold and often fall of white snow,
Should be the almáriumban, eating away securely,
So if you get hungry télidôben Winnie the Pooh,
Taste of a jar of honey, to the bottom!

Chorus…..

Pooh’s friend, and often have a chat.
About things, what we both know,
And I’ve learned a poem, and now I kívtülrôl,
If it’s cold and snowing, I always sing this song:

Chorus…..

I think there might be too many zik’s in the translation though.  When the song is referenced in a Croatian short story it says, “he would start to sing, right into my ear, the Hungarian children’s song that goes Hull a hó és hózik-zik-zik, Micimackó fázik-zik-zik—about Winnie the Pooh freezing….”

Sure enough, here are some chords with only two zik‘s…

…and turning to google, we have:

325 ghits for Micimackó fázik-zik-zik

and 7 ghits forMicimackó fázik-zik-zik-zik

Micimackó fázik-zik-zik it is. Besides, anything else and the meter is all wrong.

UPDATE:

From Studiolum of Rio Wang we now have the definitive YouTube, sung by Zsuzsa Koncz, two ziks at 3:37:

Posted in Books. Tags: , . 2 Comments »